Paga i senyal per part de les persones usuàries:

Les persones titulars de l’habitatge d’ús turístic poden exigir a les persones usuàries que efectuïn una reserva, un avançament del preu que s’entén a compte de l’import resultant dels serveis prestats. En aquest sentit per a formalitzar la reserva al nostre establiment La Torre d’Amer, sol·licitem un pagament avançat minim del 25% del preu total de l’estada.

Cancel·lació de la reserva:

1.  L’habitatge d’ús turístic està obligat a informar la persona usuària, abans de la formalització del contracte, sobre les clàusules de cancel·lació.

2. La persona usuària té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es faci abans dels 15 dies anteriors a la data d’arribada.

Fiança per a possibles danys

La persona usuaria de l’habitatge d’ús turístic està obligada a realitzar una paga i senyal de 200€ per tal de cobrir els possibles danys que es puguin ocasionar durant la seva estança, que un cop finalitzada seràn retornats l’endemà del dia de sortida, si l’habitatge es troba en perfecte estat.

Funcionament i normes de la casa

  1. Es prohibeix totalment fer foc o tirar petards durant els mesos d’estiu (Juny- Setembre) degut a la proximitat del bosc.
  2. La barbacoa podrà ser utilitzada amb carbó vegetal.
  3. El castell utilitza energies autosuficients com la llum solar i l’aigua de pluja, per tant cal fer-ne un ús responsable.
  4. L’aigua d’aixeta no és potable.
  5. La vivenda no disposa de calefacció central.
  6. La cuina no disposa de forn.
  7. Temporada de la piscina : 15 de Juny fins 15 d’Octubre.
  8. La vivenda està composta de dues edificacions separades, la part del Castell es la que es lloga com a habitatge turístic.